Фінансові показники успішного бізнесу

Як зрозуміти, в якому стані знаходиться бізнес? Процвітає і розвивається або ось-ось збанкрутує? Це не так очевидно, як здається на перший погляд, адже навіть успішна компанія може раптово збанкрутувати. У цій статті ми розповімо про фінансові показники, які відображають «здоров’я» компанії.

   Рентабельність власного капіталу

У кожного бізнесу є власний капітал — це активи за вирахуванням зобов’язань. Все те, що належить компанії мінус те, скільки вона винна.

А тепер уявіть, що бізнес — це коробочка з виробництва грошей. Ви кладете в цю коробочку суму власного капіталу, а через рік витягуєте ту ж саму суму плюс відсоток зверху. Скільки бізнес приніс понад вкладеного — це і є рентабельність власного капіталу (ROE). Щоб її порахувати, потрібно розділити чистий прибуток на суму власного капіталу.

ROE = Чистий прибуток / Власний капітал * 100%

Нормальна рентабельність 20% і вище. Те, що нижче, надто близько до банківського відсотку. Гроші просто лежать і приносять дохід, а бізнес — це  ризикована праця.

 

   Фінансовий важіль

Багато підприємців бояться, що кредити можуть затягнути бізнес в прірву. Насправді ж, питання кредитів в тому, наскільки ефективно вони використовуються.

Щоб порахувати, наскільки ефективно працює весь позиковий капітал в бізнесі, треба врахувати фінансовий важіль.

Фінансовий важіль = (1 — T) * (ROA — i) * (D / E)

T — податкова ставка

ROA — рентабельність активів (Прибуток до податків і кредитів / Активи)

i — відсоток по кредитах

D — сума зобов’язань

E — власний капітал

Кредити — це як ступені космічної ракети, які дозволяють багаторазово збільшити швидкість, щоб подолати тяжіння Землі і вирватися в космос. Фінансовий важіль допомагає зрозуміти, чи правильно Ви керуєте кредитами і власним капіталом, і чи варто Вам змінити щось в управлінні фінансами, щоб компанія почала працювати ефективніше.

 

   Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності показує платоспроможність компанії, скільки у неї є гривень оборотних коштів на кожну гривню поточних зобов’язань.

К-т поточної ліквідності = Оборотні активи / Короткострокові зобов’язання

Оборотні активи — це гроші, запаси і дебіторська заборгованість. Це або гроші, або те, що можна швидко перетворити в гроші. Якщо показник менше одиниці, то власник просто не зможе розплатитися з боргами.

Нормативним є значення в рамках 1-3, однак більш бажаним є значення 2-3. Показник нижче нормативного свідчить про проблемний стан платоспроможності, адже оборотних активів недостатньо для того, щоб відповісти за поточними зобов’язаннями.

 

   Коефіцієнт автономії

Значення показника говорить про те, яку частину своїх активів компанія здатна профінансувати за рахунок власних фінансових ресурсів.

Кав = Власний капітал / Підсумок балансу

Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовно оцінюється на рівні 0,5, що передбачає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване з власних джерел, підприємство зможе погасити зобов’язання. Однак в ході оцінки цього коефіцієнта, необхідно брати до уваги галузеву приналежність підприємства (наприклад, машинобудівні підприємства повинні мати більш високе значення коефіцієнта автономії, ніж підприємства торгівлі, що пояснюється більш високою питомою вагою необоротних активів в структурі балансу), наявність довгострокових позикових коштів та інші фактори.

 

Маючи інформацію про фінансові показники фірми, можна грамотно планувати її подальший розвиток, оцінити необхідність залучення позикових коштів, реорганізації роботи окремих служб, тощо.

 

В тему

Discussion about this post